Thursday, April 30, 2020

විවාහයේ තොරතුරු හෙළිකරන රේඛා පිහිටීම්.....(hastha rekha viwahaya අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - ශාස්ත්‍රීය ළිපි)

විවාහය කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ සුන්දර අත්දැකීමක් වන අතර තවත් අයෙකුට එය අමිහිරි අත්දැකීමක් විය හැක. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබේ කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව වගේම ඔබේ අත්ලේ පිහිටි විවාහ රේඛා මගින්ද පැහැදිලි වෙයි. අත්ල අයිනේ සිට සුළැගිල්ලේ මුලටත් හෘදය රේඛාවටත් අතර ඇති කෙටි රේඛා විවාහ රේඛා නමින් හැඳින්වෙයි. යමෙකුගේ අතේ මෙවැනි රේඛා නැත්නම් ඔහු හෝ ඇය තුළ කිසිවකු කෙරෙහි ප්‍රේම හැඟීමක් නොමැත. මෙම රේඛා කීපයක් තිබුණොත් ඔහුගේ හෝ ඇගේ සිත දුටු දුටුවන් කෙරෙහි බැඳෙන සවභාවයක් ඇත. ගැඹුරු ස්වභාවයෙන් යුත් පැහැදිලි තනි ඒ විවාහරේඛාව වාසනාවන්ත විවාහයක් ප්‍රකට කරයි. දැන් අපි බලමු විවාහ රේඛාවන්වල පිහිටීම අනුව එය විවාහයට කෙසේ බලපායිද කියා. 

විවාහ රේඛාවේ කෙළවර හෘදය රේඛාව දෙසට බැවුම් වූයේ නම් එය අසුභද‌ායක තත්ත්වයකි. 1-1 සහකාරගේ හෝ සහකාරියගේ වෙන්වීමක් හෝ මරණයක් එමගින් පෙන්නුම් කරයි. අග බෙදුණුකරුවක් මෙන් 2-2 පිහිටි විවාහ රේඛාවද කුමන හේතුවක් නිසා හෝ අඹුසැමි වෙන්වීම හෝ ආරවුල් ඇතිවීම හෙළිකරයි. වෙන්වීමට හේතුව ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භාර්යාව රැකියාවකට හෝ වෙනත් කාර්යක් සඳහා දුර ප්‍රදේශයක හෝ රටක වූයේ නම් ප්‍රශ්නයක් නොවේ.  

නමුත් එකට ජීවත්වීමේදී සාමය නැති වූ නිසාම හෝ ප්‍රේමයේ පලුදු වීමක් නිසා නම් දික්කසාදයකට ඇති ඉඩකඩ බලවත් වේ. විවාහ රේඛාව අග 3-3 උඩින් සමාන්තරව ඇති කෙටි රේඛාවකින් පෙන්නුම් කරන්නේ විවාහයට පසු ඇතිකර ගන්නා වූ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවකි. මෙය ස්තිර අනියම් සම්බන්ධතාවක් විය හැක. විවාහ රේඛාවේ පහළ යටින් 4-4 සමාන්තරව ඇති කෙටි රේඛාවෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ විවාහයට පෙර ඇතිකරගත් සම්බන්ධයක් තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන බවය.  

අවස්ථා දෙකේදීම රේඛා ඉතා පැහැදිලිනම් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් වෙයි. නමුත් එම අයගේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය මත ප්‍රතිඵල වෙනස්වී වෙන්වීමේ සලකුණු නොපෙනී යනු ඇත. විවාහ රේඛාව හෘදය රේඛාවට ළංව පිහිටීම 5-5 ඉක්මන් විවාහයකට හේතුවක් ලෙස සැලකේ. විවාහ රේඛාව දෙකඩ වී ඇති නම් විවාහ ජීවිතයේ හදිසි බිඳ වැටීමක්වේ. විවාහ රේඛාව ආරම්බයේදී සිහින්ව පසුව ගැඹුරුව ප්‍රබල වී නම් මුල දී යන්තමින් පැවති ආදරය පසුව බලවත් වෙයි.  

රේඛාව ආරම්භයේ ගැඹුරුව පසුව සිහින්ව නොගැඹුරු වී නම් මුලදී පැවති ආදරය පසුව හීන වී යයි. විවාහ රේඛාවේ මැද හෝ අවසානයේ දුපත් සටහන් දර්ශනය වේනම් විවාහ ජීවිතය බලවත් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන්ගෙන් ග්‍රහණ එකක් වෙයි. රේඛාවේ කෙළවර තරුවක සලකුණක් වේ නම් ප්‍රේම සම්බන්ධය දඹරයකින් කෙළවර විය හැක.   

දැන් බලන්න මේ සමග පළවෙන දෙවෙනි රූපසටහන දෙස, මනාව පැහැදිලිව ඇති දෛව රේඛාවට 1-1 චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ සිට ඇදී එන ප්‍රබල රේඛාවක් සම්බන්ධ වී ඇතිනම් 2-2 එසේ සම්බන්ධ වන දෛව රේඛාවට අද‌ාළ වයස් සීමාවේදී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විවාහය සිදුවෙයි. මනාව සෘජුව සටහන් වී ඇති දෛව රේඛාවක් පිහිටි අතක ප්‍රබල විවාහ රේඛාවකුත් සටහන් වී ඇති නම් එමගින් සදා සැපවත් විවාහ ජීවිතයක් පෙන්නුම් කරයි. ප්‍රබල රේඛාවක් වුවත් එහි දූපත් ලකුණ වැටී ඇත්නම් විවාහ ජීවිතය අසාර්ථක වේ.   

ප්‍රබල රේඛවක් දෛව රේඛාව ඡෙදනය කරමින් ගුරු මණ්ඩලය දිශාවට (දබරඟිල්ලමුල) විහිද යන්නේ නම් පවුල් ජීවිතය අවුල් වීමට හේතුවෙයි. ඇතැම් අයගේ කුජ රේඛාව (3-3) ජීවන රේඛාවන් (4-4) සමග ආරම්භ වී ටික දුරක් ගොස් වෙනස් වෙයි. එම වෙනස් වන ස්ථානයට අද‌ාළ වයස් සීමාවේ දී එම අයගේ විවාහය සිදුවෙන බව පර්යේෂණවලින් ඔප්පු වී ඇත. වෙන්වීම සටහන් වන්නේ ජීවන රේඛාවට අදාළ අවු 25 කාල සීමාවේදීය.  
එකට ජීවත් වූ දෙමාපිය සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් තාවකාලිකව වෙන් වී සහකාර යාගේ හෝ සහකාරියගේ සරණයට පත්වෙන බව එම කුජ රේඛාව මගින් පෙන්නුම් කරයි. ඔවුන්ගේ ඇසුරේ ගතකළ ජීවිතය කුජ රේඛාවේ මගින් පෙන්නුම් කරයි. ඔවුන්ගේ ඇසුරේ ගත කළ ජීවිතය කුජ රේඛාවේ පළමු කොටසනුත් ඉදිරි යුග ජීවිතය දෙවෙනි කොටසෙනුත් අනාවරණය වෙයි.  

කෙනෙකුගේ දෛව රේඛාව ශීර්ෂ රේඛාව මතදි (5-5) අවසන් වී ඇත්නම් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විවාහය සිදුවනු ඇත්තේ හදිසි තීරණයක් අනුවය. දෛව රේඛාවේ වයස් සීමාව අනුව එය අවුරුදු 35 ට පළමු සිදුවනු ඇත. දෛව රේඛාව හෘදය රේඛාවෙන් අවසන්වීම (6) ප්‍රේම සම්බන්ධයකින් සිදුවන විවාහයකි. හෘදය රේඛාවටත් ශීර්ෂ රේඛාවටත් අතර ඇති ප්‍රදේශයේ දෛව රේඛාව මත හතරැස් කොටුවක් තිබීම අසුභය. ස්ත්‍රියකට නම් අනියම් පුරුෂයෙකුත් පුරුෂයෙකුටනම් අනියම් ස්ත්‍රියකත් ඇති බවට සලකුණකි.  

ගුරු මණ්ඩලය මත පිහිටන කතිර සලකුණ වඩාත්ම සුභද‌ායකවේ. එය වාසනාවන්ත විවාහ ජීවිතයක සැබෑ සලකුණක් ලෙස සාමුද්‍රක ශාස්ත්‍රයේ සඳහන් වෙයි. එහෙත් ගුරු මණ්ඩලය මත තාරකා සලකුණ සුභ නොවේ. විවාහ ජීවිතයේ නොයෙකුත් අවුල් වියවුල් ඇතිවීමට එය හේතුවේ. විවාහවීම සඳහා දෙගිඩියාවෙන් පසුවන අයගේ අත්වල ගුරුමණ්ඩලය හතරැස් කොටුවක සලකුණ දැකිය හැක. ඇතැම් අයගේ අත්වල මෙම විශේෂ සලකුණු තිබිය හැක. සමහරවිට එක ස්ථානයක හෝ දෙකක දැකිය හැකිවෙයි. එහෙත් කෙනෙකුගේ අත බලා පලාපල කියන්නට පළමු සැබෑ සටහන් වෙන් වෙන් වශයෙන් බලා ඒ පිළිබඳව තීරණ ප්‍රකාශ කළ යුතුය.  
lankadeepa
හිඹුටානේ පියතිලක ද අල්විස්  
158 හිඹුටාන මුල්ලේරියාව නව නගරය.  
දු.අංක 0112419574, 0716212020  

================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya 

Wednesday, April 29, 2020

සුභ අසුභ ඵල හෙළිකරන අත්ලේ විශේෂ සලකුණු....(Hashta rekha shasthraya අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - ශාස්ත්‍රීය ළිපි)

හස්ත රේඛා විද්‍යාව අනුව අත්ලක් පරික්ෂා කිරීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අත්ලේ පිහිටි රේඛාවල ස්වභාවය හා මණ්ඩලවල ප්‍රබලතා හා දුබලතා අනුව පලාපල කීමට හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රඥයා පියවර ගනී. මේ අතර අත්ල සියුම්ව පරික්ෂා කිරීමේදී අත්ලේ යම් යම් ස්ථානවල විශේෂ සලකුණු පිහිටා තිබෙනු දැකිය හැක. ඒ තුළින් පුද්ගලයාට ලැබෙන විශේෂ සුභ අසුභපල සාමුද්‍රික විද්‍යාවේ සඳහන් වෙයි. මේ එවැනි විශේෂ සලකුණු කීපයක් පිළිබඳ තොරතුරුයි.   

ත්‍රිශූලය 
ත්‍රිශූලය කියන්නේ උල් තුනකින් සැදුණ ලකුණකට බව අංක 1 රූප සටහනින් ඔබට පැහැදිලිවනු ඇති. කිසියම් රේඛාවක මුල හෝ අග ත්‍රිශූලයක ලකුණක් වැටී තිබේ නම් එම රේඛාවෙන් උත්පාදනය වන බල ශක්තිය තුන් ගුණයකින් වැඩිවෙන බව හස්ත රේඛා විද්‍යාවේ නිගමනයයි. මණ්ඩල මත ස්වාධීනව දිස්වෙන ත්‍රිශූල ලකුණ ගුරු මණ්ඩලය මත වැටී ඇත්නම් ඔහු හෝ ඇය ධනවත් වන බවට සලකුණකි. 
දැඩි ආගමික භක්තියක් ඇති අයගේ ශනි මණ්ඩලය මත ත්‍රිශූල ලකුණ විද්‍යාමාන වන අතර ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ රවි මණ්ඩලයෙහි බොහෝවිට එවැනි ලකුණු දිස්වෙයි. බුධ මණ්ඩලය මත ත්‍රිශූල ලකුණක් තිබීම ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් වඩා දියුණු විය හැකි අතර චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ පිහිටන ත්‍රිශූල ලකුණින් ප්‍රකාශ වන්නේ ඔහු හෝ ඇය ගුප්ත විද්‍යාවන් කෙරෙහි සහජ දක්ෂතා ඇති අයෙකු බවයි. කුජ මණ්ඩලය මත පිහිටන ත්‍රිශූලයෙන් අභීත පුද්ගලයෙකු මූර්තිමත් වෙයි. 

කාකපාදය 
මෙම සලකුණ ඉතාම අසුභ පිහිටීමකි. ත්‍රිශූලයේ උල්තුන පහළට හැරී තිබුනොත් එය හඳුන්වන්නේ කාක පාදය ලෙසයි. 2 වෙනි අංකයෙන් කාක පාදයේ සාමාන්‍ය පිහිටීම දැන් බලන්න. කාගේ හෝ අතක කාක පාදයක ලකුණක් වැටී අැත්නම් ඔහු හෝ අැය කරන කියන හැම දෙයක්ම අසාර්ථක වන බව කිව හැකියි. 

මත්ස්‍ය 
රූපසටහනේ 3 වෙනි කොටුව දැන් බලන්න ඒකට තමයි මත්ස්‍ය ලකුණ කියල කියන්නෙ. මත්ස්‍ය (මාළු) ලකුණ මණ්ඩල මත වගේම රේඛා ආශ්‍රිතවත් පිහිටීමට ඉඩ ඇත. රේඛා ඛණ්ඩි ගැසීමෙන් බොහෝවිට එම ලකුණ පිහිටන බව කිව යුතුයි. මත්ස්‍ය ලකුණ ඉතාමත් සුභඵල දෙන පිහිටීමක්. අනේකවිධ භව ​ෙභා්ග සම්පත් ලැබීමට ද එය හේතුවක්. 
කාන්තාවකගේ අත්ලේ මාළුවෙකුගේ සලකුණක් දර්ශනය වේ නම් ඇයට ලක්ෂ්මි යෝගය උදා වෙන බවයි ශාස්ත්‍රිය නියමය. වාසනාවන්ත පුරුෂයෙකුට බිරිඳ වන ඇය සුපින්වත් දූ පුතුන් ලබන ජාතියේ ශ්‍රේෂ්ඨ මාතාවක් වන්නීය. එම සලකුණ පිහිටියේ ගුරු මණ්ඩලයේ නම් වඩාත්ම සුභඵල ගෙනදේ. 

ස්වස්තිකය 
අප භාග්‍යමත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්ත ගතවත් ශ්‍රීපාද ගතවත් විද්‍යාමාන වූ ස්වස්තික සලකුණ මහා මංගල ලක්ෂණයක් බවයි භාරත හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රයෙහි සඳහන් වන්නේ පුරාණ ග්‍රීක ජනතාවත් එය උත්තම ලක්ෂණයක් වශයෙන් පිළිගත් බව ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර මගින් පැහැදිලි වෙයි. මොනයම් ක්‍රමයකින් හෝ උත්තරීතර භාවයට පත්වෙන පුද්ගලයෙක් ස්වස්තික ලකුණින් හඳුන්වා දෙයි. රූප සටහනේ 4 වෙනි කොටුවෙන් එහි සාමාන්‍ය පිහිටීම බවට හඳුනාගන්න හැකිවේවි. 

යව සලකුණ 
මෙම සලකුණ බොහෝවිට ඇඟිලිවලත් ඇඟිලි පුරුක් අතරත් පිහිටිය හැක. වී ඇටයක හැඩයෙන් මහපට ඇඟිල්ලේ මැද පුරුකේ පිහිටන යවාකාර ලකුණක සාමාන්‍ය පිහිටීම 5 වෙනි කොටුවෙන් දැක්වෙයි. පෙර අත්භවයන් හිදී කරන ලද නොමද පින්බල ඇති වාසනාවන්තයින්ගේ අත්වල පිහිටන ලකුණක් වශයෙන් එය විග්‍රහ කළ හැකිය. රජයේ නිලධාරීන් දේශපාලකයින් ව්‍යාපාරිකයන් වැනි අයගේ අත්වල බොහෝවිට යව සලකුණු පිහිටිය හැක. යව සලකුණ ඇති අයට කවදාවත්ම අග හිඟයක් නම් ඇති නොවේ. 

කතිර සලකුණ 
මෙම සලකුණ අත්ලේ පැහැදිලි ලෙස සටහන්වීම බොහෝවිට විපත්ති දායක වේ. සුභ ඵලයක් ඇතිවන්නේ කලාතුරකිනි. කතිර සලකුණ ගුරු මණ්ඩලයට වඩාත්ම සුභඵල ගෙන දේ. වෙනත් රේඛා එක්වීමක් නොමැතිව හුදෙකලාව කතිර සලකුණක් ගුරු මණ්ඩලයේ පිහිටියේ නම් එය වාසනාවන්ත විවාහ දිවියකට හේතු වේ. සිදුවන කාලය කතිරය පිහිටි ස්ථානය අනුව නිගමනය කළ යුතුය. ජීවන රේඛාව අසලනම් විස්සට නුදුරුවද මණ්ඩලය මැදනම් මැදි වයසේද සිදුවේ. 
දෛව රේඛාව ස්පර්ශ කරමින් ශනි මණ්ඩලයේ නම් ජීවිත හානිද මැදගිල්ලේ නිය සහිත පුරුකේ නම් දරුපල හීනවීමද රවි මණ්ඩලයේ නම් ධන හානිද බලාපොරොත්තු කඩවීම්ද බුධ මණ්ඩලය යට පිහිටි කුජ මණ්ඩලයේ නම් දරුණු තුවාල ඇතිවීමටද චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ නම් දියේ ගිලීමෙන් මරණය ද සිදුවීමට හැකිය. 

හිඹුටානේ පියතිලක ද අල්විස් 
158, හිඹුටාන (රෝහල ඉදිරිපිට) 
මුල්ලේරියාව නව නගරය 
lankadeepa
================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya

Saturday, April 25, 2020

අත්ලෙන් කියවෙන ඔබේ රහස්....(Hand අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - ශාස්ත්‍රීය ළිපි)

සමුද්‍ර සෘෂිවරයා ලොවට හඳුන්වා දුන් සාමුද්‍රික ශාස්ත‍්‍රය හෙවත් හස්ත රේඛා විiාව භාරත දේශයෙන් ආරම්භ වී මේ වන විට ලොව පුරාම බොහෝ දෙනෙකුගේ පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත.

 අත්ලක් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී පුරුෂයකුගේ දකුණු අතත්, ස්ත‍්‍රියකගේ නම් වම් අතත් පරීක්‍ෂා කළ යුතු බව බොහෝ දෙනෙකුගේ මතයයි. හස්ත සංජීවනී නම් භාරතීය ග‍්‍රන්ථයේද මේ මතයම සඳහන් වෙයි. කෙසේ වුවද වැඩි දෙනෙකුගේ අදහස වන්නේ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ බේදයකින් තොරව වම් අත සහ දකුණු අත යන අත් දෙකම පරීක්‍ෂා කිරීම වැදගත් බවයි.

 අතක් පරීක්‍ෂා කිරීමේදී පළමුවෙන්ම අපේ දෙනෙත් යොමුවන්නේ අත්ලටයි. අත්ලේ හැඩරුව, වර්ණය හා විශේෂ සලකුණු අනුව අත් හිමියාගේ පලාඵල පැරණි සාමුද්‍රික විiාව පොත්වල පැහැදිලිව දක්වා ඇත. එම ග‍්‍රන්ථවල සඳහන් පරිදි දියුණු මනසකට හා සංවේදී ජීවන චරිතයකට හිමිකම් කියන පුරුෂයින්ට හතරැුස් හැඩයකින් යුත් අත්ලක් පිහිටයි. ඔවුන් සිතන්නේත්, කතා කරන්නේත් තර්කානුකූලවයි. නීතිඥ වෘත්තියේ යෙදී සිටින අයට බොහෝ විට මෙවැනි පිහිටීම් තිබිය හැකිය. පැහැපත් සමකින් හා මෘදු මාංශ පේශීන්ගෙන් සැදුන අත් හිමියා කලාකාරයෙකි. විසිතුරු දේ අගය කිරීම ඔවුන්ගේ ජීවන චරිතයේ ලක්‍ෂණයක් වෙයි.

 කෝණාකාර හැඩයක් ගන්නා අත්ලෙන් බුද්්ධිමත් පුද්ගලයෙ හඳුනාගත හැක. බුද්ධි හීන පුද්ගලයාගේ සම ගොරෝසු බවක් පෙන්වයි. රේඛා දෙක තුනක් පමණක් පිහිටීමත් ශීර්ෂ රේඛාව කෙටිවීමක්ද එවැනි අත්ලක දැකිය හැකි වේ. සියුම් වැඩට දක්‍ෂ අයගේ අත්ල කුඩාය. මසින් පිරි වියළි ගතියෙන් යුත් අත්ල හිමියා වාසනාවන්තය. දැඩි ආත්ම ශක්තියකින් යුතුව ඕනෑම බරපතළ කාර්යයකට වුවත් අත ගසන එවැනි අය එම කාර්යය නිම කිරීමෙන් ඉමහත් තෘප්තියක් ලබයි. දක්‍ෂ පාලකයන්ටද බොහෝ විට එවැනි අත්ල පිහිටයි. හැමවිටම දහඩිය දමනසුලූ අත්ල ඇති අයද අප අතර සිටිති. රක්තපාතය, ස්නායු දුර්වලත්වය වැනි අසනීප එවැනි අයට තිබිය හැක.

 ලා රෝසපාට අත් වඩාත් සුබඵල දෙයි. අත්ල කළුපාට හෝ දුඹුරු පැහැගැන්වීම අසුබය. දුක්බර ජීවිතයක් එමගින් පෙන්නුම් කරයි. අඳුරු වර්ණයෙන් යුතු අල්ල පටු කල්පනා ශක්තියකින් යුතු අන්‍යයන් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යා සහගත සිත් ඇති වාසනා ගුණයෙන් අඩු අය තුළ පිහිටයි.

 අත්ල මස් සහිතව සමතලා ලෙස පිහිටීමද සුබ ලක්‍ෂණයකි. එමගින් ත්‍යාගශීලී බවද ප‍්‍රකට කරයි. අත්ල තුනීනම් දෙමාපියන්ගෙන් ලැබෙන උරුමයන්ට හිමිකම් නොලබයි. අල්ල නොගැඹුරු ලෙස වටකුරුව ඇත්තේ නම් එම උරුම හිමි අයෙකු වේ. පිළිවෙළකට නොමැති අත්ල හිමි අයගේ ජීවිතය වාසනාවන්ත නොවේ.

 ඔවුන්ගේ විවාහ ජීවිතයද අසාර්ථක වනු ඇත. මොළොක් ගතියෙන් යුත්

 මඳක් රතු පැහැති ලස්සන අත්ලක් පිහිටන්නේ සුපින්වත් ලලනාවන්ටය. ළඳ බොළඳ හා ආචාරශීලී හැසිරීම් විලාශ ඇති ඇය සැබැවින්ම කාරුණිකය. පියුමක් මෙන් මොළොක් ලස්සන අත්ලක් ඇති ස්ත‍්‍රිය කාම සම්පත් වර්ධනය කරන බව ශ‍්‍රී ජීවනාථ දෛවඥයා විසින් සඳහන් කර ඇත. නහරවැල් ඉලිප්පුන රළු අත්ල අශුභ ඵලදෙයි. නපුරු ස්ත‍්‍රීන් වෙත මෙවැනි සලකුණු දැකිය හැක. හැම විටම තෙත් ගතියෙන් යුතු අත්ලක් ඇති අය උසස් නායකත්වයකින් යුතුවෙයි. නමුත් ඔවුන් කුමන තරාතිරමක සිටියත් නොසංසිඳෙන ආශාවන් ඇති අය බව ඔප්පු වී ඇත.

 හතරැුස් හැඩයෙන් යුතු අත්ල දියුණු මනසකට හිමිකම් කියයි. එවැනි අය සිතන්නේත් කතා කරන්නේත් තර්කානුකූලවයි. බොහෝ විට නීතිඥයන්ට මෙවැනි ආකාරයේ අත්තල පිහිටා ඇති බව දැකිය හැක. පැහැපත් සමකින් හා මාදු මාංශ පේශීන්ගෙන් පිරුණු අත්ලෙන් කලාකාමිත්වය පෙන්නුම් කරයි. විසිතුරු දේවල් කෙරෙහි දැඩි ලැදියාවක් දක්වන ඔවුන් සමාජයේ කා අතරත් ජනප‍්‍රිය වේ.

 කෝණාකාර හැඩයෙන් යුත් අත්ල ඇත්තා බුද්ධිමත්ය. අන් අය යටතේ සේවයෙහි යෙදෙන බුද්ධියෙන් හීන අයගේ අත්ල ගොරෝසු බවක් පෙන්වයි. අත්ලෙහි ඇ`ගිලි එක්කළ විට සිදුරක් නොපෙනෙන ලෙස මනාව එක්ව පිහිටියේ නම් එයද සුබ ලකුණක් ලෙස භාරතීය සාමුද්‍රික ශාස්ත‍්‍රය අනුව සැලකේ. එවැනි අය වාසනා ගුණයෙන් පරිපූර්ණ වූ එමෙන්ම ශිල්ප ශාස්ත‍්‍ර, නැණ නුවණ ආදියෙන් බහුශ‍්‍රැත බවත් සියලූ සම්පතින් ආඪ්‍ය වන බවත් කියැවේ.

 ස්පර්ශ කළ විට උණුසුමක් දැනෙන අත්ලද ශුභදායක වෙයි. එවැනි අත්ලක් පිහිටන්නේ මෘදු සිතිවිලි සහිත අන්‍යයන් කෙරෙහි කරුණාව, මෛත‍්‍රිය දක්වන දියුණු වීමේ වාසනා ගුණයක් ඇති පින්වත් දරුවන් හිමිවන අයටය. අත්ලක් විශාල ලෙස පිහිටියහොත් එය දුර්වල ආධ්‍යාත්මික ලක්‍ෂණ ප‍්‍රකට කෙරේ. අත්ලක් ප‍්‍රමාණයට වඩා කුඩාවීම බුද්ධි හීන මන්දායුෂ පෙන්නුම් කරන අවාසනාවන්ත ලකුණකි.

 ඉතාමත් තද ගතියෙන් යුතු ගොරෝසු අත්ලක් හිමි තැනැත්තා ඉතාමත් නපුරු, දුෂ්ට ගතිගුණ පෙන්නුම් කරයි. උණුවෙන හදවතක් නොමැති ඔවුන් ඇතැම් අවස්්ථාවල තිරිසනුන් මෙන් ක‍්‍රියා කරයි. කිසියම් අයෙකුගේ අත්ලෙහි නෙළුම්මල්, මත්ස්‍ය, කොඩි, සේසත්, වටාපත්, වී ඇට, අශ්වරූප, අලිරූප ආදී ලකු-ණු පිහිටීම රජවීමට පවා හේතු වන බව ශ‍්‍රී කේශව බ‍්‍රාහ්මණ පඬිවරයා විසින් ලියා ඇති ග‍්‍රන්ථයක සඳහන් වෙයි. අත්ලෙහි උපන්ලප පිහිටීමද වාසනාවන්ත වේ. දකුණු අත්ලේ තල කැලලක් පිහිටීම නම් පිරිමියෙකුට සුබ නොවේ. එය වස්තු විනාශයට හේතුවක් ලෙස සැලකේ.

 අත්ලේ දක්‍ෂිණාවෘත කවාකාර සටහනක්, ඊතලයක සටහනක් හෝ වේ නම් ස්ත‍්‍රියක් නම් ඇයට රජ බිසවකට සමාන යස ඉසුරු හිමි වේ. ස්ත‍්‍රියකගේ අත්ලේ කුණ්ඩලාභරණයක්. චක‍්‍රයක් වැනි සටහනක් වී නම් ඇයට සමාජයේ උසස් පුද්ගලයෙක් විවාහයට හිමිවේ. සියලූ යස ඉසුරින් පිරි ඇයගේ ඉදිරි ජීවිතයද ඉතා වාසනාවන්තය. යම් ස්ත‍්‍රියකගේ අත්ල කොටද, මනා හැඩහුරු කමින් යුක්තද, කැපී ගිය රේඛාවන් නොමැති රේඛාවන් කීපයකින් පමණක් යුක්තද එම රේඛාවන් පළල්ව පැහැදිලිව අත්ලේ මැද දෙසට ඒවා විහිද පවතී නම් එම කාන්තාව ඒකාන්තයෙන්ම ගෞරව ලබන උතුම් වූ මහා හේතු සම්පත්තියෙන් යුත් තැනැත්තියක් වන්නීය. ඇය ධනයෙන් හා වාසනාවෙන්ද යුක්ත වන බව සාමුද්‍රික ශාස්ත‍්‍රයේ පෙන්නුම් කර ඇත.

 හිඹුටානේ පියතිලක ද අල්විස්
 158, හිඹුටාන මුල්ලේරියාව නව නගරය
divaina
================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya 

Wednesday, April 15, 2020

පුරාණ දාගැබ් තැනීමේ තාක්‌ෂණික පසුබිම...(purana dagab thakshanaya අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - හෙල පුරාණය)

දාගැබ, චෛත්‍යය, වෙහෙර, ස්‌ථූපය ආදී වශයෙන් බෞද්ධ ආගම මූලික කොටගත් ස්‌මාරක විශේෂයක්‌ පවතී. පාලි භාෂාවෙන් ථූප යන ශබ්දයෙන් ද සංස්‌කෘත භාෂාවෙන් එය ස්‌ථූප යන ශබ්දයෙන් ද හැඳින්වෙන අතර ධාත+ගබ්බො හෙවත් ධාතු ගර්භය දාගැබ වශයෙන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට පැමිණ ඇත. බෞද්ධ ධර්මයට අනුකූලව ත්‍රිsවිධ චෛත්‍යයන් අතරින් ප්‍රථම ස්‌ථානය හිමි වන්නේ ද ස්‌ථූපය සඳහාය. සජීවී වස්‌තූන් වශයෙන් සැලකෙන ධාතූන් වහන්සේලා තැම්පත් කර නිර්මාණය කර ඇති හෙයින් බෝධීන් වහන්සේට හා බුදු පිළිම වහන්සේ වෙත ලබා දී ඇති ස්‌ථාන අභිබවා ස්‌ථූපය ප්‍රමුඛස්‌ථානයට පැමිණ ඇත. ඓතිහාසික ස්‌මාරකයක්‌ වශයෙන් සලකා බැලූ විට ස්‌ථූපය සොහොන් ස්‌මාරකයක්‌ වශයෙන් ද පෙන්වා දිය හැකිය. ඊජිප්තු වාසීන් තනා ඇති පිරමීඩ අභ්‍යන්තරයේ පවතිනුයේ මමිකරණයට ලක්‌ කරන ලද මෘතශරීරයන් ය. එහෙයින් ඒවා පිරමීඩාකාර සොහොන් වශයෙන් සලකනු ලබයි. බුදුන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතූන් වහන්සේලා තැම්පත් කර හෝ එසේ නැතිනම් ශ්‍රේෂ්ඨ බෞද්ධ නරපතීන්ගේ භෂ්මාවශේෂ තැම්පත් කර ස්‌ථූප නිර්මාණය කර ඇති හෙයින් ස්‌ථූපයන් ද සොහොන් විශේෂයකි. මෙම සංකල්පයම කෞතුකාගාරකරණයේ මූලාරම්භය වශයෙන් ද අවැසි විටෙක අදහස්‌ ඉදිරිපත් කිරීමේ යම් හැකියාවක්‌ පවතී. එනම් කෞතුකාගාරයක්‌ මගින් කෙරෙනුයේ පුරාවස්‌තූන් ආරක්‌ෂා කර රැක ගැනීමකි. ඉදිරි පරපුර වෙත දායාද කිරීමකි. ස්‌ථූපයන් තුළ නිධන් කර බුදුන් වහන්සේගේ හා රහතන් වහන්සේලාගේ ධාතූන් තැන්පත් කර තිබීමෙන් ඒවා වසර දෙදහස්‌ පන්සියයකටත් අතීත යුගයේ සිට අද දක්‌වා ඇතැම් ස්‌ථූපයන් තුළ තවමත් සුරක්‌ෂිතව පවතී. එහෙයින් ස්‌ථූප නිර්මාණය කෞතුකාගාරකරණයේ මූලාරම්භයක්‌ හා සංරක්‌ෂණය යන සංකල්පයේ මූලාරම්භයක්‌ වශයෙන් ද පෙන්වා දිය හැකිය.

 බෞද්ධ බැතිමතුන්ගේ වන්දනාමානයට පාත්‍ර වන ස්‌ථූප අතරින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ නිර්මිත ප්‍රථම ස්‌තූපය වශයෙන් දේවානම්පියතිස්‌ස රජ දවසේ ඉදි කළ ථූපාරාමය හැඳින්විය හැකිය. ආරම්භක අවස්‌ථාව එය වූ හෙයින් ස්‌තූපයක ස්‌වරූපය පිළිබ`දව දේවානම්පියතිස්‌ස රජු මිහිඳු මාහිමියන්ගෙන් විමසූ අවස්‌ථාවේ උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද්දේ, "වීහි රාසි සදිසො මහා රජා" වශයෙනි. එහිදී පැහැදිලි කර ඇත්තේ වී ගොඩක්‌ ගොඩ ගස්‌වන ආකාරයට එම ස්‌ථූපය නිර්මාණය කරන ලෙසටය. ඒ අනුව ආරම්භ වූ ස්‌ථූප නිර්මාණය බාහිර ස්‌වරූපයට අනුව ධරණ හැඩයන් ආකාර කිහිපයකි.

 බුබ්බුලාකාර-ජල බුබුලක ආකාරයේ ස්‌ථූප
 ධාන්‍යාකාර- වී ගොඩකර ඇති ආකාරයේ ස්‌ථූප
 ඝණ්‌ඨාකාර-ඝාණ්‌ඨාරයක ආකාරයේ ස්‌ථූප
 ඝඨාකාර-කළයක්‌ ආකාරයේ ස්‌ථූප
 ආමලාකාර-නෙල්ලි ගෙඩියේ ආකාර ස්‌ථූප
 පද්මාකාර-නෙලුම් මලක්‌ ආකාරයේ ස්‌ථූප
 චතුරස්‍රාකාර-හතරැස්‌ ආකාරයේ ස්‌ථූප

පලාණ්‌ඩ්වාකාර-ලුනු ගෙඩියක හැඩය ගත් ස්‌ථූප (මංජු ශ්‍රී වාස්‌තුවිද්‍යා හි සඳහන් වන ආකාරයට, රෝලන්ඩ් සිල්වා මහතාගේ මතයට අනුව ලක්‌ෂ්මන් ජානක ඇඹුල්දෙණිය මහතාගේ පෞරාණික චෛත්‍යය හා විද්‍යාත්මක පෞරාණික පසුබිම ග්‍රන්ථයට අනුව ස`දහන් ආකාරයකි.)

 ඒ ඒ ස්‌ථානයට හැඩය යොදාගෙන අතීත නිර්මාණකරුවන් ස්‌ථූපයන් නිරමාණය කරන්නට ඇත. දුටුගැමුණු රජු රුවන්වැලි මහා සෑය කරවීම ස`දහා පන්සියයක්‌ පමණ වාස්‌තුවිද්‍යා ප්‍රවීණයන් කැඳවා ඔවුන් අතරින් ද දක්‌ෂතමයා තෝරාගෙන එහි ප්‍රධානියා බවට පත් කරගෙන එම ස්‌ථානයේ කරවන ස්‌ථූපයට සුදුසු හැඩය පිළිබඳ විමසූ අතර එහිදී එම ප්‍රධානියා ජලය පිරවූ රන් තලියක්‌ ගෙනවිත් එම ජලය මතට අතින් ගත් ජලය වේගයෙන් දමා ඉන් නැගුන ජල බුබුලක හැඩය පෙන්වීය. ඒ අනුව රුවන්වැලි මහා සෑය බුබ්බුලාකාර අයුරින් ඉදි විය. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන්ම දාගැබ් තැනීමේ පියවර වශයෙන් සුදුසු ස්‌ථානයක්‌ තෝරාගැනීම වැදගත් වේ. ඒ ස`දහා ආගමික පසුබිම සලකා සොහොන් බිම් මගහැර උතුමන්ගේ පාදස්‌පර්ශයන් සිදු වූ ස්‌ථාන තෝරා ගැනීම මෙන්ම අදාළ ස්‌ථානයේ මදක්‌ ගැඹුරු වළක්‌ කපා රැයක්‌ එළි වන විට එම වළ ජලයෙන් පිරී ඇත්දැයි බලා එසේ ජලය පිරී ඇති ජල පෝෂක ස්‌ථානයක්‌ නම් එම ස්‌ථානය දාගැබක්‌ තැනීමට නුසුදුසු ලෙස මගහරී. එසේ නිසි ස්‌ථානයක්‌ තෝරා ගෙන පාදම ආරම්භ කරනුයේ මවු පාෂාණය හෙවත් Bed rock එකේ සිටය. එසේ පිහිටි පොළොව තෙක්‌ සාරා පිහිටි පොළොව මතුපිට කහට සහිත ශාකසාර හා ශාක මැලියම් භාවිත කර ශක්‌තිමත් කොන්ක්‍රීට්‌ ස්‌ථර ශක්‌තිමත් පාදම් ඉදිකර ඇත. පසුව තුන්මහල් පේසාවන් නිර්මාණය කිරීම සිදු කර ඇත. මෙහිද විස්‌මිත තාක්‌ෂණයකි. දාගැබ දරණ බර අධික හෙයින් ඒ බර Rජුවම භූමියට දැරීමට ඉඩ නොදී මෙම පේසා වළලු ඉදිකර ඇත්තේ පිටතට නෙරා ඇති වක්‍රාකාර
පෘෂ්ටයන් සහිතවය. එමගින් Rජුවම බර භූගත වීම වැලැක්‌වීමේ තාක්‌ෂණයක්‌ද එහි ගැබ් වී තිබිණි. පේසාවන්ට පසුව ගර්භය දක්‌නට ලැබේ. ගර්භය යන්න මව් කුස යන ගෞරවාන්විත අර්ථය ගන්නා බව පිළිගැනේ. මෙහි කොටු 25 කින් යුත් ගර්භ ගලෙහි එක්‌ එක්‌ කොටු විශ්ව ශක්‌තීන් හා සබැඳි පාෂාණ වර්ග එනම් මැණික්‌, දියමන්ති මුතු ආදියෙන් පුරවා තැබේ. ඇතැම් දාගැබ් ගර්භ පස්‌ පුරවා සකසා ඇති අතර ඇතැම් ගර්භ පඩිපෙලක ආකාරයේ ගඩොල් නිර්මාණයකින් යුක්‌තය. එය ගෝලාකාර හැඩයට පසුව නිර්මාණය කළ විට එම ගඩොල් පඩිපෙල් නොපෙනුනද ඡේතවන දාගැබ කැණීම මගින් එවැනි පඩිපෙල් ආකාරට ප්‍රථමයෙන් ගර්භය නිමවා පසුව එය පිරවුම් යොදා ගෝලාකාර කර ඇති බව දක්‌නට ලැබිණි. එවැනි උපක්‍රම මගින් ගර්භයේ ශක්‌තිමත් භාවය පීඩන දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට සමත් වී ඇත. ගර්භයට ඉහළින් පවත්න්නේ හතරැස්‌ කොටුවයි. මුල් අවධියේදී ගල් පුවරු හතරකින් වටකොට ඒ මතට ගල් පුවරුවක්‌ තබා මෙය නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි සැඟවී ඇති තාක්‌ෂණය වශයෙන් මෙම දේවතා කොටුවේ ඝණකාකාරයේ මතුපිට පළල් දාර නිර්මාණය මගින් පහළට ගලා හැලෙන ජල ධාරාවන් ඇති කිරීම මගින් ජලය ඇතුළට ගලා ඒම වැළැක්‌වීම හා පිරිසිදු වාතය ගර්භය තුළට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වූ බව පෙනේ. එය ගල් ලෙන්වල කටාර මගින් සිදුකෙරෙන කාර්යයට සමානය. දාගැබේ හැඩය අනුව සලපතල මළුව රත්වීම හේතුවෙන් ඇතිවන සන්නයන ධාරා මගින් ඉහළට එසවෙන වාතය මගින් මෙම කොටස අවට රික්‌තයක්‌ ඇති වීමෙන් වාතය දාගැබ දෙසට වේගයෙන් ඇදී ඒම නිසා දාගැබ අවට සෞම්‍යය දේශගුණික තත්ත්වයක්‌ ඇති කර බැතිමතුන් වෙත සිසිලසක්‌ අත්විඳිය හැකි පරිසරයක්‌ එහි නිර්මාණය කිරීම මෙහි අරමුණ වී ඇත.

 දේවතාකොටුව දාර සහිත කලාත්මක වටකුරු ඝණකයක හැඩය ගන්නා අතර එය විශාල පාදමකට සමාන වනුයේ කොත් කැරැල්ල දරා සිටීමට හැකිවන ආකාරයේ ශක්‌තිමත් පෘෂ්ටයක්‌ ලෙස එයට ක්‍රියා කිරීමට සිදු වීම හේතුවෙනි. කොත් කැරැල්ල පහළ සිට ඉහළට යන විට ක්‍රමයෙන් කැරලි එකින් එක කුඩා වී ඇත. මෙහි ක්‍රමානුකූල තාක්‌ෂණය අකුණු මගින් දාගැබට වන හානිය නැවැත්වීම ස`දහා බලපාන බව දක්‌නට ලැබේ. විදුලිබල මණ්‌ඩලය විසින් භාවිත කරනු ලබන ස්‌වයංක්‍රීය අකුණු නවතුවක්‌ හා සමාන ලක්‌ෂණ දරන කොත් කැරැල්ල බැලූ බැල්මට බාහිර ස්‌වරූපයෙන්ද අකුණු නවතුවට සමාන බවක්‌ දක්‌නට ලැබේ. කොතට පහළින් කැරලි ආකාරයට මතුපිට පෘෂ්ටය නිර්මාණය කිරීම මගින් අධි වෝල්ටීය දහරාවන් ගමන් කරන මාර්ගයේ දුර වැඩි කිරීම අරමුණ බව පෙනේ. දාගැබක කොත නිරන්තරයෙන් ආරෝපණ ඒකරාශී වන ආරෝපණ ආකර්ෂණය කර ගන්නා උල් වූ ස්‌වභාවයෙන් යුක්‌තයි. මෙහිදී අකුණු මගින් දාගැබට වන හානිය වළක්‌වා ගැනීම ස`දහා උක්‌ත ස`දහන් කොත් කැරැල්ල හා ඒකාබද්ධ තාක්‌ෂණයක්‌ පවතී. දඹ වැනි ලී යොදා සකසන ලද කොත් හේතුවෙන් අකුණු සන්නායක ගුණය අඩු වැඩි කර ගැනීමේ තාක්‌ෂණයක්‌ ද අප සතුව පැවති බව හෙළි වී ඇත. බොහෝ ස්‌ථූපයන් සතු වන යූපය ජානක ඇඔqල්දෙණිය මහතාගේ මතයට අනුව අකුණු මගින් ඇතිවන අධිවෝල්ටීය ධාරාවෙන් විශාල කොටසක්‌ භූගත කිරීම ස`දහා උපකාරීවේ.

 මේ අයුරින් දාගැබ් තැනීමේ ඓතිහාසික තාක්‌ෂණික පසුබිම ඉතා සරල අයුරින් කෙටි සටහනක්‌ ඇසුරින් දැක්‌වීමට සිදු වේ. ග්‍රන්ථයන් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වූ එම තාක්‌ෂණය ලිපියකට කැටිකර දැක්‌වීම අපහසුය. ථූපවංශය මහාවංශය මෙන්ම වර්තමාන ද්වීතීක මුලාශ්‍ර වශයෙන් පෞරාණික චෛත්‍යය හා එහි විද්‍යාත්මක පසුබිම වැනි ග්‍රන්ථ මගින් මේ පිළිඳව වැඩිදුර කරුණු අධ්‍යනය කළ හැකිය. බෞද්ධයන්ගේ ගෞරවාදරයට පත් වූ භක්‌තිය උපදවන දාගැබ් දෙස විද්‍යාත්මක ඇසින් බැලීම මගින් එහි පවතින ඓතිහාසික වටිනාකම තවදුරටත් ඔප් නැංවෙනු ඇත. මෙවන් වටිනා ඓතිහාසික නිර්මාණයන් සතු වීම පිළිබ`දව ජාතියක්‌ වශයෙන් අප ආඩම්බර විය යුතුය.
කේ. එච්. වත්සලා රාජසිංහ
 පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය
 පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
divaina
================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya 

Wednesday, April 8, 2020

ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණවලින් හෙළි වන ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ඉතිහාසය...(sri lanka we manawa ithihasaya අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - ශාස්ත්‍රීය ළිපි)

වසර ලක්‍ෂ ගණනක්‌ ඈතට දිවයන ඉතිහාසයක්‌ ශ්‍රී ලංකාව සතුය. වංසකතා හා ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල දැක්‌වෙන්නේ සිංහලයන් විජය කුමරුගෙන් පැවත එන බවත් විජයාගමනයට ප්‍රථම යක්‍ෂ, නාග ආදී ගෝත්‍රිකයන් මෙරට වාසය කළ බව මහාවංසය පෙන්වා දෙයි. එමෙන් ම මෙම ගෝත්‍රිකයන් ශ්‍රී ලංකාව පුරාම විසිරී ජීවත් වූවන් බවත් සඳහන් වේ. විජය පැමිණීමට පෙර යුගය පිළිබඳව ලිත ඉතිහාසයෙහි සාකච්ඡා කෙරී ඇත්තේ අල්ප වශයෙන් වුවත්, දැනට සිදුකෙරී ඇති පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණ අනුව එම ඉතිහාසය වසර ලක්‍ෂ ගණනක්‌ එපිටට ගෙන යාමට හැකි වී ඇත. මෙම ලිපියෙහි අරමුණ වන්නේ ඉතිහාසයෙහි නොකියවෙන එම කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමයි.

 ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ දෙස බලන විට ඒවායේ න්‍යායාත්මක පදනමක්‌ නොවුණි. නමුත් එම පර්යේෂණ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව ඉතිහාසය පිළිබඳව ලබා ගත හැකි තොරතුරු බොහෝය.
 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ සඳහා දීර්ඝ ඉතිහාසයක්‌ ඇත. 1855 දී ඡේ. පෝල් සහ ඊ. ඊ. ග්‍රීන් යන දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපය හා වියළි කලාපය ආශ්‍රිතව කරන ලද පර්යේෂණවලින් සොයාගත් තිරුවාන, කහඳ මෙවලම් තුළින් නූතන මානවයාගේ ආදී මුතුන් මිත්තන් පිළිබඳ තොරතුරු මුල්වරට අනාවරණය කළේය. ඉන් පසුව බඹරබොටුව බෙලිගල්ගේ පාර්සන් විසින් ද, බෙලිහුල්ඔයට නුදුරු කඳුගැටයක්‌ ගාර්ඩිනර් විසින් ද, මාතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ඌරුමුත්තු ගුහාව එෆ්. ලුවිස්‌ විසින් ද ගවේෂණය කරන ලදී.

 මොවුන්ගේ පර්යේෂණවලින් සොයාගත් සාදක අනුවද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා සහ ඔහු විසින් භාවිතයට ගන්නා ලද ශිලා මෙවලම් ආදිය පිළිබඳව තොරතුරු රැසක්‌ සොයා ගැනීමට හැකිවිය. මේ තුළින් හෙළිවන තොරතුරුවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය වංසකතාවලින් දක්‌වන ඉතිහාසයට වඩා ඈත යුගයකට ගෙන යැමට සමත් විය.

 මෙම පර්යේෂණවලින් හඳුනාගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා වාර්තමාන වැදි ජනතාවගේ පූර්වජයන් විය හැකිය යන මතවාදයක්‌ ද මේ ඔස්‌සේ පැන නැ`ගුණි. ඒ අනුව 1909 දී ශ්‍රීමත් හෙන්රි පාකර් විසින් මහාවංසය හා දීපවංසය මූලික කරගෙන වැදි ජනතාව හා ප්‍රාග් මානවයා අතර ඇති සබඳතාව පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කළේය. ඔහුගේ මෙම පර්යේෂණ දානිගල, නිල්ගල, බිබිල, බණ්‌ඩාරවෙල, බුත්තල, ඔක්‌කම්පිටිය, තෙලුල්ල, ගල්ගේ ආදී ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද අතර වැදි ජනතාවගේ සිරිත් විරිත් අනුව ඔවුන්ගේ පූර්වජයින් වෙනත් විදේශීය රටකින් මෙරටට පැමිණෙන්නට ඇතැයි ඔහු අනුමාන කළේය. එමෙන් ම, ඔහු මහාවංසයේ හා දීපවසංයේ දැක්‌වෙන යක්‍ෂ ගෝත්‍රිකයන්ගේ ව්‍යාප්ති රටාව පිළිබඳව ද අධ්‍යයනය කළේය.

 සැරසින් සොහොයුරන් හා සෙලිග්මාන් යුවල (සී.ජී. සෙලිග්මාන් සහ බී.ඉසෙඩ්. සෙලිග්මාන්) ද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා තුළින් හෙළිවන වැදි ජනතාව පිළිබඳව 1891 සිටම පර්යේෂණ පවත්වා ඇත. පහතරට වියළි කලාපයේ පිහිටි ගල් ලෙන් කිහිපයක්‌ කැණීමෙන් ලැබුණු සාදක තුළින් ඔවුන් වැද්දන්ගේ අතීතය සෙවීමට උනන්දු වූහ. 1907 දී නැවත වරක්‌ දකුණු පළාතේ තෙලුල්ල අසල ලෙනක්‌, බුත්තල, ඔක්‌කම්පිටිය, ගල්ගේ, යකුන්නේ හෙල, බෙල්ලව බොක්‌ක, මනිගහ ආර, ගොන්ගිනේ ආදී ස්‌ථානවල කරන ලද කැණීම් මගින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික ශිලා මෙවලම් රැසක්‌ සොයා ගන්නා ලදී. නිල්ගල ලෙන කැණීමෙන් මානව හිස්‌කබලක්‌ හා සුනඛයෙකුගේ හෝ හිවලෙකුගේ යෑයි අනුමාන කළ හැකි අවශේෂයන් සොයා ගත හැකි විය.

 1908 දී සෙලිග්මාන් යුවළ හේනබැද්දට නුදුරු බැඳියගල්ගේ සහ ඇඹිලිත්තට නුදුරු මුල්ලේගමින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික සාදක සොයා ගන්නා ලද අතර ඒ ඇසුරින් වැදි ජනතාව පිළිබඳ ඓතිහාසික, ප්‍රාග් ඓතිහාසික, පුරාවිද්‍යාත්මක, සමාජ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක්‌ සිදු කරන ලදී. 1911 දී පළ කරන ලද “The Vaddas” කෘතිය මෙම පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයකි. 1924 දී සැරසින් සොහොයුරන් පුත්තලම සිට කලාඔය දක්‌වා වන රතුවැලි නිධි පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් වැදි ජනතාව මෙරට ප්‍රාග් මානවයාගේ ප්‍රතිඵලයක්‌ බවත්, වැදි ජනතාවගේ නූතන වාසස්‌ථාන ප්‍රාග් මානවයා භාවිත කළ ස්‌ථාන බවත් පෙන්වා දුනි. මෙම පර්යේෂණ වඩා විශ්වසනීය, විද්‍යාත්මක ස්‌වරූපයකින් යුක්‌ත නොවූවත්, ප්‍රාග් මානවයා හා වැදි ජනතාව අතර සබඳතාව පෙන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ මානව ප්‍රගමනය සිදුවූ ආකාරය පෙන්වා දීමට පර්යේෂකයින් උත්සාහ කොට ඇත.

 1913 දී චාර්ල්ස්‌ හාර්ට්‌ලි විසින් වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ “Chirch hill” සහ තවත් කඳුකර තෙත් ප්‍රදේශ ද, පහතරට තෙත් කලාපයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක්‌ ද පර්යේෂණ කිරීමෙන් ශිලා මෙවලම් රැසක්‌ සොයා ගන්නා ලදී. ඉන්පසුව ඒ. එම්. හෝකාර්ට්‌, සෙනරත් පරණවිතාන, ඩරීලිව්.එම්. බිඩෙල්, ජෝන් ස්‌ටිල්, ඊ.ඡේ. වේලන්ඩ්, ඊ. සී. වෝර්මන්, නූන් සොයුරන් ආදී වූ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්‌ම ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණවල නියුතු වූ අතර ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් තිරුවානා, කහඳ මෙවලම් සොයා ගැනුණි.

 මෙම පර්යේෂණ තුළින් සිදු වූයේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය තුළ විසූ මානවයා සහ ඔහු භාවිතකළ ශිලා මෙවලම් පිළිබඳව පමණක්‌ පර්යේෂණ සිදු කිරීමයි.

 1930 සිට ඉදිරි වර්ෂ තුළ පී.ඊ.පී. දැරණියගල මහතා විසින් ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ තුළින් ලංකා ඉතිහාසය ගොඩනැ`ගීමට විශාල මෙහෙයක්‌ ඉටු කරන ලදී. ඔහුගේ පර්යේෂණවලින් මානවයා සහ ඔහු භාවිතා කළ ශිලා මෙවලම් ආදිය පිළිබඳව පමණක්‌ නොව ඔහු අයත් පරිසරයත්, සතුන් හා ශාක පිළිබඳවත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කෙරිණි. විවෘත ප්‍රදේශ, ලෙන්, වෙරළබඩ ප්‍රදේශ, කඳුකර ප්‍රදේශ ආදී වශයෙන් නොයෙකුත් ස්‌ථානවල මොහුගේ පර්යේෂණ පුළුල්ව සිදු කෙරිණි. මේ අතුරින් බෙල්ලන්බැඳිපැලැස්‌ස පර්යේෂණ සුවිශේෂී වේ. මෙහි හමු වූ මානව ශේෂ තුළින් කේ. ඒ. ආර්. කෙනඩි වැදි ජනයා හා බලංගොඩ මානවයා අතර ජීවවිද්‍යාත්මක පසුබිම පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කරන ලදී. මෙම පර්යේෂණවලින් අදින් වසර 48,000 කට පෙර විසූ ශ්‍රී ලංකාවේ ආදි මානවයා පිළිබඳව හඳුනා ගන්නා ලදී.

 රත්නපුර ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද පර්යේෂණවලින් අදින් වසර 125,000 කට පෙර විසූ සත්ත්වයින්, එම කාලයේ පරිසරය, දේශගුණ වෙනස්‌වීම්, ශාක හා සතුන් එම තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වූ ආකාරය පිළිබඳව හඳුනා ගන්නා ලදී.

 1969 සිට ඉදිරි කාලය තුළ එස්‌.යූ. දැරණියගල ප්‍රාග් ඉතිහාසය හා මූල ඉතිහාසය පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කළේය. එම පර්යේෂණ තුළින් එකල සමාජය, පරිසර රටාව, දේශගුණය, මෙවලම් තාක්‍ෂණය ආදිය පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු රැසක්‌ අනාවරණය වුණි.

 1988 දී සමනල වැව ආශ්‍රිතව කරන ලද පර්යේෂණවලින් ප්‍රාග් මානව ජනාවාස රටාව, ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවන රටාව හඳුනා ගැනීම සිදු කෙරිණි. 1990-1991 කාලයේ අන්තර් වියළි කලාපයේ සීගිරිය-දඹුල්ල ආශ්‍රිතව කරන ලද පර්යේෂණවලින් හමු වූ ප්‍රාග් ඓතිහාසික සාදක පදනම් කරගෙන ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ පටන් මෙම ප්‍රදේශවල වැදි ජනතාව ජීවත්ව සිටින්නට ඇති බව සේනක බණ්‌ඩාරනායක මහතා සඳහන් කරයි.

 රාඡ් සෝමදේව මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාත ආශ්‍රිතව සිදු කරගෙන යනු ලබන පර්යේෂණ මාලාවක්‌ මගින් දකුණු පළාත ආශ්‍රිතව මානව ජනාවාසකරණය, ජනාවාස රටාව, ඒ සඳහා බලපාන ලද සාදක පිළිබඳව පුළුල් පර්යේෂණ සිදු වී ඇත.

 ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ තෙත් කලාපයට අයත් හෝර්ටන් තැන්න පසුබිම් කරගෙන ටී.ආර්. ප්‍රේමතිලක මහතා විසින් සිදු කළ අධ්‍යයනයන් මගින් අදින් වසර 25,000 ට ආසන්න කාලයකට ලංකා ඉතිහාසය ගෙන යැමට සමත් වී ඇත. අදින් වසර 17,500 ට පමණ පෙර කාලයේ ලාංකේය ජනතාව ප්‍රාග් මූලික කෘෂිකර්මාන්තයට අවතීර්ණ වූ බවට සාදක ලැබුණි. එය ලංකා ඉතිහාසය නව මඟකට යොමු කළ පර්යේෂණයක්‌ විය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය සම්බන්ධව මෙතෙක්‌ සිදු කෙරී තිබූ පර්යේෂණවලට අනුව ලංකාවේ නවශිලා යුගයක්‌ පිළිබඳ සාදක හමු වී නොතිබුණි. හෝර්ටන් තැන්නේ පර්යේෂණවලින් දඩයම් යුගයේ සිට කෘෂිකර්මාන්තයට අවතීර්ණ වීමේ දී පසුකළ අවධීන් (නව ශිලා යුගය තුළ) හඳුනාගත හැකිය.

 මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ තුළින් වංසකතාවලින් දැක්‌වෙන ඉතිහාසයට වඩා දිගු මානව ඉතිහාසයක්‌ ලාංකිකයන්ට ඇති බව හඳුනා ගැනීමට හැකිය. ප්‍රාග් ඉතිහාසය තුළ

 1. පුරා ශිලා යුගය (Palaeolithic)

 2. මධ්‍යශිලා යුගය (Mesolithic)

 3. නවශිලා යුගය (Neolithic)

 යන යුග ත්‍රිත්වය පිළිබඳවම සාදක ලැබෙන අතර වසර ලක්‍ෂ ගණනක අතීතයේ සිට අද දක්‌වා අඛණ්‌ඩව සිදු වූ ශ්‍රී ලාංකේය මානව වංස කතාවේ අනුපිළිවෙළ ගොඩනංවයි. මෙම පර්යේෂණවලට මෑතක සිදු කරන ලද ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ ද එක්‌කල විට පහත පරිදි සාරාංශ කළ හැකි වෙයි.

 * දඩයමින් හා ආහාර එකතු කිරීම තුළින් ජීවනෝපාය සකසා ගත් ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * ඔහු අයත් පරිසරය, ශාක හා සත්ත්ව සංතතිය, ඒ සඳහා බලපාන ලද දේශගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * අදින් වසර 48,000 දී ප්‍රාග් නූතන මානවයා (බලංගොඩ මානවයා - Homo sapiens balagodensis) ගේ ආගමනය පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * ඔහුගේ ජනාවාස රටාව හා දෛනික ජීවන රටාව පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * අදින් වසර 17,500 කට පමණ පෙර තණබිම් ආශ්‍රිතව සිදු වූ එෙŒර කටයුතු (සත්ත්ව පාලනය) පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * වනාන්තර එළි පෙහෙළි කිරීම හා ගිනි තැබීම (Slash and burn) මගින් සිදු කෙරුණු ප්‍රාග් මූලික කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ඉතිහාසය

 * අදින් වසර 13,000 පමණ පෙර මූලික කෘෂිකර්මාන්තයට එළැඹීම (නව ශිලා යුග විප්ලවය) පිළිබඳ ඉතිහාසය

 - මිනිසා වනචාරී දිවියෙන් මිදී ශිෂ්ටාචාරවත් ජීවිතයකට එළඹීම පිළිබඳ ඉතිහාසය

 - යෑපුම් සභ්‍යත්වයකට අවතීර්ණ වීම පිළිබඳ ඉතිහාසය

 - ජනාවාසකරණය හා සංස්‌කෘතික විවිධත්වය පිළිබඳ ඉතිහාසය

 අඛණ්‌ඩව ගොඩනැ`ගීමට හැකියාව අපට ලැබෙයි.

 මූලාශ්‍ර

 බටුවන්තුඩාවේ, ඩී. ඒ. ද සිල්වා සහ හික්‌කඩුවේ නායක ස්‌වාමීන් වහන්සේ, 2003, මහා වංසය,

 ප්‍රථම භාගය, දීපාණි ප්‍රකාශන (පුද්ගලික) ආයතනය

 Bandaranayake, S.1994, “Approaches to the settlement Archaeology of the Sigiriya Dambulla

 Region”, In the Further Studies in the Settlement Archaeology of the Sigiriya Dambulla

 Region (eds) Senaka Bandaranayake and Mats Mogren, postgraduate institute of Archaeology,Colombo. 15-38 pp

 Deraniyagala, P.E.P. 1958, The Plestocene of Ceylon, Ceylon National Museum, Colombo, 164 pp, 58 pls, 40 text figs.

 Deraniyagala, S.U., 1980, “Prehistoric Research in Sri Lanka 1885-1980” In P.E.P. Deraniyagala Commemoration Volume (eds.) T.L.Premathilaka and R. Silva, Colombo Lake House Investments, 152-207 pp, 11Figs

 Deraniyagala. S.U., 1992, The Prehistory of Sri Lanka an Ecological Perspective Sri Lanka, Part I

 and Part II, Department of Archaeological Survey, Colombo.

 Hartley, C., 1914, “On the Occurrence of Pigmy Implements” in Ceylon in Spolia Zeylanica, Vol:10 (36), 54-56 pp

 Kennedy, K.A.R. and Deraniyagala, S.U., 1989, “Fossil Remains of 28,000 - year - old Hominids

 from Sri Lanka”, in Current Anthropology, Volume 30, No:3, Cornell University Ithaca, U.S.A./Archaeological Survey Department, Sri Lanka, 394-399 pp

 Premathilaka T.R. and Risberg, J., 2003, “Late Quaternary Climate History of the Horton Plains,

 Central Sri Lanka”, In Quaternary Science Review 22, 1525-1541 pp

 Seligmann, C.A. and Seligmann, B.Z., 1911. The Vaddas, Cambridge University Press, UK.

 Somadeva, R., 2006, Urban Origins in Southern Sri Lanka, Uppsala University, Sweeden.

divaina
ජයනි කුමාරි ප්‍රනාන්දු
 පුරාවිද්‍යා නිලධාරී,
 මධ්‍යම සංස්‌කෘතික අරමුදල
 hjayanikumari2@gmail.com
================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya 

Thursday, April 2, 2020

වසර 16,000කට උරු­ම­කම් කියන කූර­ගල ප්‍රාග් ඓති­හා­සික භූමිය....(kuragala prag aithihasika natabun අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - ශාස්ත්‍රීය ළිපි)

ප්ලයි­ටෝ­සීන යුගයේ අව­සා­නයේ සිටම මානව ජනා­වා­ස­යක් වූ කූර­ගල මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 360 ක උස­කින් පිහිටා ඇති අතර රත්න­පුර දිස්ත්‍රි­ක්කයේ බලං­ගොඩ ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­ශයේ, කඩ­වත් මැද කෝරළේ, හෙළ උඩ පත්තු­වට අයත් වේ. පැරණි පිය­ගැට පෙළ ඔස්සේ ගමන් කිරීමේ දී වම් පසින් පූර්ව බ්‍රහ්මී අක්ෂර සහිත ප්‍රධාන ලෙන් සංකී­ර්ණය පිහිටා ඇති අතර දකුණු පසින් හිටු­ව­න්ගල ගල් ගුහා පිහිටා තිබේ. පොදුවේ කූර­ගල යනු­වෙන් මෙම ස්ථාන හැඳ­න්වූ­වත් මෙහි පර්වත ශිඛර දෙකකි. එය කූර­ගල හා හිටු­ව­න්ගල යි.

කූර­ගල ගල් ලෙන් ප්‍රාග් මානව යුගය දක්වා අතීත ඉති­හා­ස­යක් කරා දිව­ය­න්නකි. කූර­ග­ලට ආසන්න ප්‍රාග් ඉති­හා­ස­යට අයත් ස්ථාන ලෙස උඩු­පි­යන් ගල්ගේ, වලව නිම්නයේ රත්කිඳ සහ බුදු­ගල දැක්විය හැකි ය. ආචාර්ය පී.ඊ.පී. දැර­ණි­ය­ගල හා ආචාර්ය ශිරාන් දැර­ණි­ය­ග­ලට අනුව බෙල්ල­න්බැඳි පැලැ­ස්සෙන් සොයා ගත් මානව අව­ශේෂ හා මෙව­ලම් අදින් වසර 6500 කට අයත් බවට කාල නිර්ණය කර ඇත. එමෙන් ම කූර­ග­ලට තර­මක් ඈතින් පිහි­ටිය ද බළං­ගොඩ මාන­වයා විසූ ස්ථාන ලෙස රාවණ ඇල්ල ගල්ගේ, හල්දු­ම්මුල්ල, රංච­ම­ඩම සහ ගල්පාය දැක්විය හැකි ය.

බළන්­ගොඩ මාන­ව­යාගේ නිජ­බිම් වශ­යෙන් මධ්‍යම කඳු­ක­රයේ ගල් ලෙන් භාවිතා කොට ඇත. කූර­ගල ඇතුළු නැගෙ­න­හිර බෑවුමේ ඇති බුදු­ගල, පබ්බත, සොණ­ගල්ගේ, කිරි­ම­කු­ළු­ගොල්ල ලෙන්, පිය­න්ගි­රිය ලෙන, මනෝ­ප­ද­ස්සන ලෙන, ලෙන් දොර ලෙන, මනෝ­රම්‍ය ලෙන, දේව­ගිරි විහාර ලෙන ආදි වශ­යෙන් බොහෝ ස්ථාන­යන් බළං­ගොඩ මාන­ව­යාගේ වාස­ස්ථාන ලෙස භාවිතා වූ බව සඳ­හන් වේ. එමෙන්ම බළන්­ගොඩ මාන­වයා පිළි­බඳ තොර­තුරු රැසක් ඉහත ප්‍රදේශ වලින් සොයා ගැනී­මට හැකි වූ බැවින් බළන්­ගොඩ සංස්කෘ­තික සමය “හෝමෝ සේපි­යින්ස් බළන්­ගො­ඩිං­සිස්” යනු­වෙන් නම් කිරී­මට මෙම මානව අව­ශේෂ ඉව­හල් විය. කූර­ගල පර්ව­තය පාමුල ඇති බුදු­ගල ප්‍රාග් මාන­වයා විසූ ස්ථාන­යක් ලෙස එහි ගලේ කොටා ඇති මාළුවා, ත්‍රිශූ­ලය, ස්වස්ති­කය, සිංහ රූපය හා මිනිස් රූප දෙකින් ගම්‍ය වේ.

කූර­ගල සෙල් ලිපි පළමු වරට පිට­පත් කිරීමේ ගෞර­වය හිමි විය යුත්තේ සී. එච්. කොලින්ස් මහ­තාට ය.


කූර­ගල ලෙනෙහි කරන ලද කැණීම්
1932 දී සී.එච්. කොලින්ස් කූර­ගල ගැන තැබූ සට­හන මෙසේ ය.

“මෙයට ළඟා­විය හැක්කේ බළන්ගොඩ- කල්තොට මාර්ගයේ කන්ද කල්තොට දක්වා බෑවුම් වීමට මත්තෙන් ඒ හරහා වැටී ඇති අඩි පාර­කිනි. උස් කඳු මුඳුන් දෙකක් සහ ඒ අතර ඇති ප්‍රපා­තා­කාර කපොල්ල ප්‍රදේ­ශය පුරා­වි­ද්‍යා­ත්මක වශ­යෙන් වැද­ගත්ය. කල්තො­ටට ආසන්න පළමු කොටසේ ගුහා බොහෝ­ම­යක් ඇති අතර එහි දී ශිලා ලේඛන දෙකක් නිරී­ක්ෂ­ණය කෙරුණි. හිටු­ව­න්ගල නමින් හඳු­න්වන උස් කඳු මුදුනේ අනෙක් සාධක දැක ගත හැකි ය” යනු­වෙනි.

බළන්ගොඩ, කූර­ගල පුරා­විද්‍යා රක්ෂි­තයේ 2013 වස­රේදී පුරා­විද්‍යා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව විසින් ගල්ලෙන් ආශ්‍රි­තව කළ කැණීම් මගින් ප්‍රාග් ඓත­හා­සික වාස­ස්ථා­න­යක් ලෙස භාවිතා කර­න්නට ඇති බවට සාධක ලැබිණි. අදින් වසර 16000කට පෙර කාල­යට අයත් බව කැණිම් වළෙහි පහ­ළම ස්තාරා­ය­න­යෙන් කළ වික­ර්ණ­ශීලි දිනවලින් ගණ­නය කර ඇත. එහිදී සොයා ගන්නට ලැබුණු මානව ඇට­සැ­කිල්ල අදින් වසර 8000ක් පැරණි බවට දින නිර්ණය කර ඇත.

2013 වසරේ අප්‍රේල් මස සිට දෙසැ­ම්බර් දක්වා පුරා­විද්‍යා දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව විසින් සිදු­ක­රන ලද කැණීම්හි කාල නිර්ණ වාර්තා ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ බීටා ඇන­ල­යි­සීස් ආය­ත­නය විසින් කූර­ගල ප්‍රාග් ඓති­හා­සික පස් තැන්පතු සඳහා ලබා­දුන් කාල­නි­ර්ණ­යන් අනුව අදින් වසර 16000 සිට 6000 දක්වා අවධි 5 කට අයත් බව පැවසේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අතර මැදි කලා­ප­යක සිදු කරන ලද කැණීම් වලින් මෙත­රම් පැරණි සාධක අනා­ව­ර­ණය වන ස්ථානය කූර­ග­ලය. එමෙන් ම මෙහි දී සිදු කරන ලද කැණීම් වලින් මුහුදු බෙල්ලන් විශේ­ෂ­යක් හමු වූ අතර ඉන් අනා­ව­ර­ණය වන්නේ මෙහි ජීවත් වූ මිනි­සුන් මුහුද සමඟ සමී­පව කට­යුතු කර ඇති බව ය. එමෙන් ම මෙහිදි සොයා ගත් ඉතා පිරි­සිදු තිරි­වාණා පාෂා­ණ­යෙන් සෑදු ශිලා මෙව­ලම් සුවි­ශේෂි වේ.

ගල් ලෙන් ආශ්‍ර­ම­යක් ලෙස පැවති කූර­ගල, අනු­රා­ධ­පුර යුගයේ සිට ම පැවති බෞද්ධ පුද බිමකි. මීට ආසන්න ව පිහිටි අනෙක් බෞද්ධ කේන්ද්‍ර­ස්ථාන ලෙස ගල්ටැ­ම්යාය, බුදු­ගල, හඳ­ගි­රිය, දේව­ගි­රිය, කොට්ටි­මු­ල්වල, ලෙන්දොර, මහ සුද­ර්ශන ලෙන හා කිරි­ම­කු­ළු­ගොල්ල යනා­දිය දැක්විය හැකිය. ඒ අනුව කූර­ගල යනු හුද­ක­ලාව පිහිටි ආරණ්‍ය සේනා­ස­න­යක් නොවේ. පශ්චාත් අනු­රා­ධ­පුර යුගයේ දී කූර­ගල ලෙන්වල සිට භාව­නා­යෝගි භික්ෂූන් බුදු­ගල පධා­න­ඝර ආරණ්‍ය සේනා­ස­න­යට වැඩම කර වින­ය­කර්ම කට­යු­තු­වල නිරත වූ බවට සාධක සොයා­ගෙන තිබේ. අද­ටත් වාස්තු විද්‍යා­ත්මක නිර්මාණ රැසක නට­බුන් මෙම ස්ථාන­වල දැක ගත හැකි ය.

කූර­ගල ඓති­හා­සික භූමියේ ඇති ගල්ලෙන් ප්‍රාග් ඓති­හා­සික අව­ධියේ දී විසු මාන­ව­යන් තම වාස­ස්ථාන කර ගත්ත ද ක්‍රි.පූ. 3 වන සිය­ව­සත් ක්‍රි.ව. පළමු සිය­ව­සත් අතර කාල­යට අයත් බෞද්ධ සංඝා­රා­ම­යකි. එනම් කූර­ගල බෞද්ධ අන­න්‍ය­තා­වය තහ­වුරු වන ප්‍රධාන ලෙන් ලිපි තුනකි. (මහා­චාර්ය සෙන­රත් පර­ණ­වි­තා­න­ය­නගේ අර්ථ­ක­ථ­න­යට අනුව) එනම් ;

01- කූර­ගල ලෙන් ලිපි අංක 01

පෙළ - --------- දතහ සමු­දහ ලෙනෙ

අර්ථය - දත්ත (සහ) සමු­ද්‍රගේ ලෙන

02- කූර­ගල ලෙන් ලිපි අංක 02

පෙළ - දම ගුත තෙරස ලෙන

අර්ථය - ධම්ම­ගුප්ත තෙරුන්ගේ ලෙන

03- කූර­ගල ලෙන් ලිපි අංක 03

පෙළ - (පරු­මක) සුම­නහ

පරු­ම­කලු ශුමය

අර්ථය - ප්‍රධානී සුම­න­ගේත්, සුම්මා නම් ප්‍රධා­නී­ව­රි­ය­ගේත් (ලෙනයි)

මෙම ලෙන් ලිපි මුල් බ්‍රහ්මී අක්ෂර වලින් ලියා ඇති අතර (ක්‍රි.පූ. 3 ත් ක්‍රි.ව. 1 ත් අතර කාලයේ) කූර­ගල බෞද්ධ අන­න්‍ය­තා­වය අදින් වසර 3000කට පෙර අතී­ත­ය­කට දිව­යයි. පැරණි රජ දවස “තණ්ඩු ල්‍යෙයක පබ්බත” සහ “දත්ත ශෛල පබ්බත” යන නම් වලින් හැඳින්වූ අතර පසුකාලී­නව “කුහ­ර­ගල” නමින් ද එය වත්මනේ දී “කූර­ගල” නමින් ද හඳු­න්වන අනු­රා­ධ­පුර යුගයේ මුල් අව­ධියේ සිටම ඓති­හා­සික බෞද්ධ පුද­බි­මකි.

කූර­ගල ඇති ලෙන් ලිපි සිය­ල්ලම ඉතා කෙටිය. එය විශේ­ෂ­ත්ව­යකි. සාමා­න්‍ය­යෙන් බොහෝ ලෙන් ලිපි­වල “අගත අන­ගත චතු දිශ ශගශ දිනෙ” (අතීත අනා­ගත සතර දිසා­වෙන් පැමි­ණියා වූ ද නොපැ­මි­ණියා වූ ද, භික්ෂු සංඝයා වහ­න්සේ­ලාට පූජා කළ වගයි) යනු­වෙන් සඳ­හන් කර තිබුණ ද මෙහි එසේ දක්නට නොලැබේ. ඊට හේතු ලෙස මෙම ස්ථාන, ලෙන් ආරාම සකස් කිරීමේ ප්‍රාථ­මික අව­ධි­යට අයත් ස්ථාන­යක් විය හැකිය. මේ පිළි­බ­ඳව වට­ද්දර ඥානි­ස්සර නාහි­මි­යන් ප්‍රකාශ කර­නුයේ මහි­න්දා­ග­ම­න­යට පෙර, ප්‍රාග් බෞද්ධ සමයේ මෙම ගල් ලෙන් යම් යම් ප්‍රදේශ වලට අයත් අධි­ප­තීන් විසින් බුදුන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කර­න්නට ඇති බවයි. එම හේතුව උඩ “අගත අන­ගත චතු දිශ ශගශ දිනෙ” යන වැකිය භාවිතා නොක­ර­න්නට ඇතැයි යන්න උන් වහ­න්සේගේ අද­හ­සයි.
කූර­ගල ලෙනෙහි කරන ලද කැණීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පැර­ණි­තම ආරණ්‍ය සේනා­සන ලෙන් වලට අයත් මිහි­න්ත­ලය, වෙස්ස­ගි­රිය, රිටි­ගල, දිඹු­ලා­ගල, සිතු­ල්ප­වුව, බුද්ධං­ගල ආදිය කූර­ගල ගල් ලෙන් ආරණ්‍ය සේනා­ස­නය හා සම කාලීන අව­ධි­වල දී සංව­ර්ධ­නය වූ බෞද්ධ සංස්කෘ­තික උරු­ම­යන් ය.

කූර­ගල පිළි­බ­ඳව රත්න­පුර දිස්ක්‍රි­ක්කයේ එකල රාජ­කාරි කළ බ්‍රිතා­නය ජාතික දිසා­ප­ති­ව­රුන් සහ සිවිල් නිල­ධා­රීන්ගේ දින­පොත්, ස්ථානීය පරී­ක්ෂණ වාර්තා­වන් මෙන් ම සංචා­රක ගමන් විස්තර සට­හන් අනුව ද තොර­තුරු ලබා­ගත හැකි ය. ඒ අනුව රත්න­පුර දිස්ත්‍රි­ක්කයේ හිටපු දිසා­ප­ති­ව­ර­යකු වන ආර්.බී. හෙලින්ස් මහතා (1906-1910) කූර­ගල අවට කළ සංචා­ර­ය­කින් පසු 1910.02.12 වන දින තබන ලද සට­හ­නක් මෙසේ දැක්විය හැකි ය.

“මට පෙනෙන හැටි­යට මෙම ස්ථානයේ මූලා­ර­ම්භයේ සිට ම වසර ගණ­නා­වක් යන තුරු ශුද්ධ වූ පූජ­නීය ස්ථාන­යක් වශ­යෙන් සහ භව­නා­යෝ­ගීව කට­යුතු කිරී­මට සුදුසු තැනක් ලෙස­ටත් ප්‍රසි­ද්ධව ඇත. එහෙත් එක් අයකු පම­ණක් දැන් මෙහි තාපස ජීවි­ත­යක් ගත කරයි. මගේ මත­කය නිව­රැදි නම් මොහු මුලින් ම වාසය කළේ දිල්ලි නග­ර­යට ආසන්න පාඨ­ලී­පුත්‍ර නග­රයේ ය.

මොහුගේ පියා එහි සිටි ශුද්ධ­වන්ත පුද්ග­ල­ය­කුගේ බිරිඳ නොමග යවා පසුව බල­හ­ත්කා­ර­ක­මින් දූෂ­ණය කරල ඇයගේ සැමියා ද මරා දමන ලද්දේ ය. අවා­ස­නා­වන්ත සිද්ධි­යෙන් ගැබ් ගත් ඇය නිසි කල පිරිමි දරු­වකු බිහි කළාය. වය­සින් වැඩුණු දරුවා මව­ගෙන් සිය පියා ගැන අසා සිටි අව­ස්ථා­වක මව සිය පුත්‍ර­යාට සිදු වූ සියල්ල ඒ පරි­ද්දෙන් ම කියා සිටියා ය.

මින් කෝප­යට පත් පුතා තම මවට අප­රා­ධ­යක් කළ මිනී­මරු පුද්ග­ලයා හෙවත් තමන්ගේ සහ­ජා­තක පියා මරා දමන බවට මව හමුවේ ශපථ කළේ ය. මේ අතර තමන් කළ අප­රා­ධය ගැන පසු­තැ­වුණ මිනී­මරු පුද්ග­ලයා පසුව සිය ජීවි­තය බේරා ගැනීම සඳහා ලංකා­වට පැමිණ සැඟ වී සිටියේ කූර­ගල ය. පළි ගැනීමේ අද­හ­සින් මොහු සොයා පැමිණි පුත්‍රයා එක් රාත්‍රි­යක දරුණු අර­ග­ල­ය­කින් පසු මිනී­ම­රුවා මරා දමන ලද්දේ ය. රාත්‍රිය පුරා ඇසුණු බිහි­සුණු ශබ්ද ගැන විම­සි­ල්ලෙන් සිටි පුද්ග­ල­යෙකු පසු දින කන්ද නැග එහි ගිය පසු දැක ගන්නට ලැබුණේ වෛර­යෙන් දැවෙ­මින් සිටින තාප­ස­යකු හා ගින්නෙන් දැවෙ­මින් පව­තින අළු ගොඩකි.

කූර­ගල පිළි­බඳ අව­සාන විග්‍ර­හයේ දී කූර­ගල සංස්කෘ­තිමය වශ­යෙන් මෙන් ම ආග­මික වශ­යෙන් ද ස්ථර දෙකක් නියෝ­ජ­නය කරයි. එනම් හොලෝ­සීන යුග­යට අයත් ප්‍රාග් ඓති­හා­සික සාධක සහ මූල ඓති­හා­සික යුග­යට අයත් බෞද්ධ සංඝයා වහ­න්සේ­ලාගේ සාධ­ක වශයෙනි.
රුක්ෂිලා වෙත්ත­මුණි
විශේෂාංග
silumina
================================================
උපුටා ගැනීම් සහිතයි ....!!! 
දයාබර පාථක සහෘදයිනි ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය හා පළකෙරෙන ළිපි පිළිඹඳව සෑහීමකට පත්වේනම්  like කිරීමෙන් හා share කිරීමෙන් මිතුරන් අතරේ බෙදාහැරීමට කාරුණික වන්න...ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීමද (''Comment'') අගය කොට සළකමි...ස්තුතියි....
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya